Nora A. Nilsen: innstilles som ny nestleder i planutvalget i Sola

Nora A. Nilsen fra Venstre er innstillt som ny nestleder i planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Planutvalget får da med seg en erfaren politiker som har vist stor interesse og engasjement for feltene som faller inn under planutvalgets (det faste utvalg for plansaker) arbeidsoppgaver. Nora A. Nilsen har flere perioder i kommunestyret og satt i 2007-2011 også som Venstres representant i formannskapet i Sola.

Nora Nilsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**