Kjære Venstrevelger

Det er helt sikkert delte meninger blandt våre velgere når det gjelder hvilke partier vi har valgt å samarbeide med, noe det hadde vært uansett hvilken retning vi valgte. Men vi har nå skaffet oss et best mulig utgangspunkt for å omsette vårt politiske program til praktisk handling skriver Sonja Eidesmo i et leserinnlegg i Svelviksposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hele innlegget er gjengitt under. Du kan også finne det på trykk i Svelviksposten.

Svelvik Venstre logo

Takk for at du var en av mange som bidro til at nykommeren Svelvik Venstre gjorde et svært godt valg, med 6,2 % av stemmene og to representanter inn i kommunestyret. Venstre er et sentrumsparti, trygt plassert midt i det ideologiske landskapet i norsk politikk, men samtidig et borgerlig parti. Så hvorfor ble det da Arbeiderparti-ordfører i Svelvik?

Som sentrumsparti kan Venstre samarbeide til begge sider i politikken, og kanskje særlig i lokalpolitikken.
Arbeiderpartiet gjorde et brakvalg i Svelvik, med 45,5% av stemmene og en fremgang på 11,5 % fra siste valg. Høyre og Frp, som var de styrende partiene, gikk markant tilbake. Dette resultatet tolker vi dit hen at et flertall av Svelviks innbyggere ønsker et maktskite, og respekt for valgresultatet var også en av årsakene til at vi (sammen med Sp og KrF) til slutt valgte å samarbeide med Arbeiderpartiet denne gangen.

Vi mener å ha fått til en svært god avtale i forhandlingene med Ap, noe som sikrer oss et godt grunnlag for å få gjennomført mest mulig av den gode venstre-politikken vi har gått til valg på. Venstre har fått plass i alle utvalg, og to plasser i formannskapet. Noe vi ikke ville hatt uten en slik avtale. Dette sikrer oss større innflytelse og vår stemme vil bli hørt når viktige beslutninger skal tas.

Det er helt sikkert delte meninger blandt våre velgere når det gjelder hvilke partier vi har valgt å samarbeide med, noe det hadde vært uansett hvilken retning vi valgte. Men vi har nå skaffet oss et best mulig utgangspunkt for å omsette vårt politiske program til praktisk handling, og Svelvik har fått det maktskiftet et flertall av velgerne ønsket. Nå er det opp til oss å levere varene overfor våre velgere, noe vi skal jobbe målbevisst for å klare.

Sonja Eidesmo
Leder Svelvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**