Et entydig nei fra den nye “JA-posisjonen”

En av de første politiske sakene det nye Stokke kommunestyre behandlet denne uke var utredning av en eventuell ny politisk organisering av Stokke. Venstre, som en del av opposisjonen, foreslo at en representant fra alle de politiske partiene i kommunestyret burde delta i arbeidsgruppen som skulle nedsettes. Dette ville gitt en god bredde og åpnet for flere synspunkter. I tillegg til en respekt for kommunestyret og de velgerne samtlige partier representerer. De selverklærte “JA-partiene” ville noe annet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tommel opp

Foto: Microsoft

"Stokkes befolkning vil fort merke at det er ny ordfører og 10 representanter fra Høyre i kommunestyret", kunne vi lese på Høyres nettsider. Det fikk det nye kommunestyret til fulle merke i møtet 29. september. Begrunnelsen for ikke å åpne for et bredt politisk utvalg ble også fulgt opp av KrF fra talerstolen, som uttrykte at man nå ville benytte den nye maktposisjonen man hadde i kommunestyret ved å stemme ned slike inkluderende forslag.

Greit at man vil vise at det nå er en annen posisjon som råder grunnen i Stokke kommune, men dette er absolutt ikke saken å markere seg på. Tvert om! Dette er på grensen til misbruk av makt og posisjon. Og det ville ikke kostet kommunebudsjettet mer penger ved å være inkluderende.

Som et apropos; i fylkestinget ble en ny politisk organisering vedtatt i juni i år etter at et bredt politisk sammensatt utvalg bestående av alle representerte partier (fra Rødt til Fremskrittspartiet), hadde arbeidet fram en ny innstilling.

Stokkes nye politiske posisjon med KrF, FrP og H har i et felles program sagt at man vil være inkluderende og gjøre kommunen til en JA-kommune.

Kåre Pettersen

Starten på en ny valgperiode ga meg dessverre små forhåpninger om nettopp dette ..

Kåre Pettersen
Gruppeleder Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**