Lokalpolitisk nettverk/fylkessamling i Bergen 22. -23. oktober

Hordaland Venstre ønsker velkommen til lokalpolitisk nettverk/fylkessamling lørdag 22. og søndag 23. oktober på Scandic Bergen Airport på Kokstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Programmet for helgen er en kombinasjon av skolering fra VHOs side og en fylkessamling der aktuelle lokale tema tas opp og der alle kan bli godt kjent med andre aktive Venstre-folk rundt om i fylket.

Årsmøte møte stoler bord konferanse hotell

Foto: Christoffer Biong

Samlingen vil også være nyttig for de som ikke ble folkevalgt i denne runden, og for tillitsvalgte i lokallag som er apparat rundt sine folkevalgte. Samlingen er åpen for alle medlemmer.

PROGRAM
Lørdag 22. oktober – Tema: Folkevalgt for Venstre
10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk — Åsta Årøen
Presentasjon av deltakerne
10:15 Venstre fra 2011 til 2013 – Anne Solsvik
10:30 Folkevalgt på Venstre-vis: Venstres ærend.
Formelle muligheiter for påvirkning: Interpellasjoner og budsjetter
Uformelle muligheiter for påvirkning: Kampanje og ombudsrolle
Sentral og lokal innleier saman (gis talepunkter)
Anne Solsvik og Rolf Nesheim (fordeler seg imellom)
11:30 Den politiske bloggen – Daniel Gunnarsen, Askøy
12:00 1. gruppesesjon
3 ulike workshops som alle skal inn om i løpet av dagen i løpet av dei tre gruppesesjonane:
1. Det gode retoriske innlegget (Erlend Horn)
2. Samhandlingsreformen — muligheiter og utfordringar. (Åsta Årøen/Gunn Vivian Eide)
3. Mediearbeid i lokalpolitikken (Sverre Kleivkås)
13:00 Lunsj
14:00 Korleis få lokalpressen i tale? – Sverre Kleivkås
15:00 2.gruppesesjon
16:00 Kaffepause
16:30 Kampanjelansering – Anne Solsvik
Oppsummering og avslutning
17:00 3. gruppesesjon
18:00 Møteslutt
19:30 Middag
Festtale/Damenes Tale ved Sindre Horn – Fest & Sprell etter eige ynskje.

Søndag 23. oktober
10.00 Oppsummering av valgkampen 2011 i Hordaland – Gunn Vivian Eide
11.00 Terje Sørensen: Valgekspert — oppsummerer kommunevalg og fylkestingsvalg i Hordaland 2011
12.15 Korleis mobilisere mot Stortingsvalgkamp? – Erlend Horn og Sverre Kleivkås
13.00 Møteslutt og lunsj

Påmelding til fylkessekretæren SNAREST[email protected] eller på 55 55 30 60 (man, ons fre).
Deltakelse bør avklares med lokallagsleder!

Kostnadseksempler:
Total kostnad per person for hele helgen i enkeltrom vil være 1776 kr.
Deltakelse kun lørdag med overnatting til søndag koster 1277 kr.
Dagpakke kun lørdag med lunsj og middag koster 627 kr.
Kun dagpakke med lunsj lørdag eller søndag koster 499 kr.

Alle som bestiller overnatting må selv gjøre opp i resepsjonen og ta godt vare på kvitteringen.
Etter søknad til Hordaland Venstre kan man så få refundert minimum 1000 kr for oppholdet. Dette gjelder for inntil 2 personer fra hvert lokallag.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Synnøve Handeland
fylkesleder

Synnøve Handeland

Foto: Kvinnheringen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**