– Ikke skuffet, men derimot fortvilet

Kommentaren tilhører Kåre Pettersen, og overskriften er å finne i Tønsbergs Blad som et tilsvar til gruppelederne fra FrP, H og KrF i Stokke. Deres forsøk på å forsvare hvorfor posisjonen i Stokke ikke vil ha en bred deltakelse i arbeidsgruppen for framtidig politisk struktur, er til å fortvile over, sier Kåre Pettersen videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tilsvaret fra Kåre Pettersen kan du i sin helhet lese nedenfor:

I Tønsbergs Blad onsdag 5.10 forsvarer gruppelederne for FrP, H og KrF i Stokke hvorfor det ikke kunne åpnes for et bredt politisk sammensatt arbeidsutvalg for å gjennomgå politisk struktur i kommunen. Hovedargumentet mot en bred deltakelse fra det politiske Stokke ser ut til å være frykten for at utvalget ville fått 4 representanter fra dagens opposisjon og 3 fra posisjon.

Som et apropos; fylkestinget nedsatte i 2010 en tilsvarende arbeidsgruppe bestående av 3 fra posisjon og 5 fra opposisjon — og alle fikk delta på lik linje i debatten.

Jeg gjentar meg gjerne i denne saken hvis det kan medføre forståelse for hvorfor Venstre og den øvrige opposisjon ønsket dette. Utvalget skal ikke treffe politiske beslutninger, men som det står i saken: "når arbeidet er sluttført legges sak fram til politisk behandling".

Og her er vi ved hele kjernen. Et folkevalgt nivå fungerer best når det gis rom for innspill og debatt fra alle partiene som deltar i lokalpolitikken. Det å diskutere seg fram til gode forslag har aldri vært farlig for demokratiet.

Så får den nye posisjonen i Stokke kommunestyre i stedet bruke sin makt til å fatte politiske beslutninger når utvalget legger fram sin sak til endelig behandling i kommunestyret.

I sitt innlegg forsøker også FrP, H og Krfs gruppeledere å gjøre et poeng av at posisjonen pekte på tidligere varaordfører fra KrF som en av opposisjonens to kandidater til arbeidsutvalget.

Dette valget var svært enkelt. Siden forslaget om en bred sammensatt gruppe ikke hadde

Kåre Pettersen august 2011

forståelse, valgte vi å peke på personer med lang erfaring fra politikken i Stokke. Det er og blir et arbeidsutvalg, og om Venstre i stedet hadde tatt en av fem plasser — ville ikke dette hjulpet mye på bredden i utvalget.

Undertegnede og Venstre er ikke skuffet over ikke å være representert i utvalget, men i stedet fortvilet over den manglende forståelse for politiske og demokratiske prosesser hos den nye posisjonen i Stokke.

Vear, 5. oktober 2011
Kåre Pettersen
Gruppeleder for Venstre i
Stokke kommunestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**