Skuffende miljøbudsjett for Bergen

Statsbudsjettet er gjennomgående skuffende for Bergens del på miljøsiden. Regjeringen har ikke lagt inn penger til videre utbygging av Bybanen, belønningsordningen for kollektivtrafikk reduseres og Ulrikstunnelen er nok en gang utsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Disse tre tiltakene er avgjørende for å kunne få veksten i transportbehovet over på kollektivtransport. En eventuell utsettelse i utbyggingen av Bybanen kan bli en miljøkatastrofe for Bergen. Ulrikstunnelen er et ferdig planlagt tiltak som lett kan iverksettes. Det er skuffende at regjeringen legger hindringer i veien for en positiv og miljøbasert utbygging av Bergen.

Det er ingen satsning på de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. De økte tilskuddene til UiB, HiB og KiB tilsvarer bare opprettholdelse av studieplasser som for lengst er vedtatt opprettet.

Innenfor kulturfeltet opprettholder regjeringen bare tilskuddet til allerede etablerte kulturaktører i Bergen, dette er vel og bra, men det medfører ingen satsning på kulturlivet i Bergen. Regjeringen har tidligere vært positiv til å etablere en triennale i Bergen, dette har de ikke fulgt opp i statsbudsjettet. Det er imidlertid gledelig at regjeringen øker tilskuddet til Kunsthallen.

Bergen er en by i rask vekst. Kommunens frie inntekter står ikke i stil med befolkningsveksten i Bergen. Dersom dette ikke økes, er det stor fare for at Bergenserne i årene som kommer vil få et forringet tjenestetilbud.

Jeg er alt i alt mest skuffet over den manglende miljøsatsingen på Bergen. Den rødgrønne regjeringen har innenfor dette området aldri spilt på lag med Bergen. Vi er forberedt på å i mange å fremover finansiere viktige kollektivsatsninger med bompenger eller forhåpentlig vis snart køprising, men staten må også bidra med sin andel.

– Hans-Carl Tveit, gruppeleder Bergen Venstres bystyregruppe, tlf: 915 59 816

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**