Vil ha kraftig satsing på kunnskap og verdiskaping

– Dette er regjeringens 7. budsjett, men heller ikke dette budsjettet løser framtidas utfordringer. Viljen mangler til å satse på kunnskap, forskning og høyere utdanning, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - Den store skandalen i budsjettet er uten tvil forskning og utdanning. Forskningsfondet legges ned, gaveforsterkningsordningen legges ned, energiforskningen reduseres, ingen nye stipendiatstillinger, ikke flere studieplasser og ingen økning i etterutdanning av lærere, påpeker Trine Skei Grande.

– Den store skandalen i budsjettet er uten tvil forskning og utdanning. Forskningsfondet legges ned, gaveforsterkningsordningen legges ned, energiforskningen reduseres, ingen nye stipendiatstillinger, ikke flere studieplasser og ingen økning i etterutdanning av lærere, påpeker Trine Skei Grande.

– Det er påfallende at regjeringspartiene i valgkampen stort sett er enig med Venstre i behovet for å satse på miljø, kunnskap, fattigdomsbekjempelse og småbedriftene. Så fort man på høsten inntar plassene på Stortinget, er imidlertid løftene glemt, påpeker Trine Skei Grande.

Magre år
Venstre mener regjeringen gjennom seks år har hatt en pengebruk uten grep og prioriteringer. I stedet for å satse målrettet på framtiden har det blitt satset dels på fortid og på å blåse opp offentlig sektor.

– Den varslede stramheten uteblir, og man satser ikke på framtiden. Det har vært syv magre år for kunnskap, klima og de fattigste. Dessverre kan det bli åtte, men etter 2013 må det bli et politisk skifte for en vilje til å satse på nettopp disse områdene, sier Skei Grande.

Skandalebudsjett for kunnskap
– Den store skandalen i budsjettet er uten tvil forskning og utdanning. Forskningsfondet legges ned, gaveforsterkningsordningen legges ned, energiforskningen reduseres, ingen nye stipendiatstillinger, ikke flere studieplasser og ingen økning i etterutdanning av lærere.

Les Forskerforum: Forskningsfondet bør fordobles – ikke legges ned

– Dette føyer seg inn rekken av kunnskapsfiendtlige grep over år. Det finnes bl.a. ikke en krone mer til flere gode lærere i budsjettet. Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. Vi har hatt en historisk mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, men regjeringen har nok en gang latt sjansen gå fra seg, sier Skei Grande.

I tillegg finnes det ingen positive nyheter for selvstendige næringsdrivende. — Vi synes også at det er forunderlig at regjeringen strammer inn på permitteringsreglene, med at arbeidsreduksjonskrav økes fra 40 til 50 prosent, påpeker Skei Grande.

 Vi er tonnevis unna Stortingets vedtatte klimaforlik, sier Borghild Tenden.

Vi er tonnevis unna Stortingets vedtatte klimaforlik, sier Borghild Tenden.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Svak miljøsatsing
Heller ikke den samlede innsatsen på klima- og miljøområdet samsvarer med våre utfordringer og Stortingets klimaforlik, hevder finanspolitisk talskvinne Borghild Tenden.

– Med unntak av en forsiktig omlegging av bilavgiftene, finnes det ikke et eneste miljøtiltak som reduserer Norges klimautslipp. Vi er tonnevis unna Stortingets vedtatte klimaforlik, sier Tenden.

Les: Stø kurs mot klimabrudd

– Venstre kommer også ved denne anledningen til å lage sitt alternative budsjett som peker ut en langt mer ambisiøs og offensiv kurs for framtiden. Vi vil prioritere en målrettet satsing på å løse våre klimautfordringer, lover Tenden.

Må løse fattigdomsutfordringer
Det er ingen nye konkrete tiltak for å bekjempe fattigdom. – Kampen mot fattigdom fjernes ikke med et pennestrøk i dette budsjettet heller. Fattigdomsbekjempelse må prioriteres ved hvert eneste statsbudsjett for at folk skal merke endringer, sier Tenden.

Les budsjett 2010: – Kampen mot fattigdom må prioriteres ved hvert eneste statsbudsjett

– Samtidig tar langt flere enn antatt tar ut tidlig pensjon i det nye pensjonssystemet. Det betyr økte kostnader. Venstre vil heller bruke kronene til tidlig pensjon (AFP) på å styrke velferdsordningene for de som virkelig trenger det, for eksempel de fattigste barna. Det er solidaritet i praksis, påpeker Borghild Tenden.

Dårligste kommunebudsjettet
Heller ikke kommunebudsjettet er robust nok for å kompensere for de økte utgiftene og oppgavene som kommune står overfor.

– Dette ser ut til å være det dårligste kommunebudsjettet under denne regjeringen. Særlig vil kommunenes utfordringer bli enda større med tanke på at samhandlingsreformen, som øker kommunenes ansvar og utgifter kraftig, trer i kraft fra 1.1.2012, avslutter Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**