Foreslå kandidater til Venstres ledelse fra 2012

Du kan være med på å bestemme hvem som skal lede Venstre de neste årene. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og inviterer deg til å foreslå kandidater. Forslagsfrist 01.11.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstres landsmøte 2009, middag, kveld

Foto: Steinar Haugsvær

Valgkomiteen i Venstre har startet sitt arbeid frem mot landsmøtet som skal avholdes 13. -15. april 2012. Komiteen har fastsatt følgende foreløpige fremdriftsplan:

Innen 1. november 2011:
Frist for å sende inn forslag til kandidater.
Frist for sentral- og landsstyremedlemmene (som ble valgt i 2010) til å svare på om de ønsker gjenvalg.

Innen utgangen av januar 2012:

Valgkomiteens innstilling skal være ferdig og offentliggjøres.

13-15. april 2012:
Landsmøtet velger nytt sentral- og landsstyre.

Valgkomiteen består av Line M. Rustad (leder), Iver Nordseth (nestleder), Helene F. Fladmark, Torleif Dalseide, Rita Sletner, Arne B. Vaag, Anne-Lise Bergenheim, Sveinung Rotevatn og Torild Skogsholm.

Valgkomiteen inviterer deg med dette til å foreslå kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet.
Følgende skal velges på landsmøtet 13. – 15. april 2012:
• Leder
• 2 nestledere
• 4 sentralstyremedemmer
• 8 direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. (Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.)
• 12 direktevalgte landsstyrevaramedlemmer

Svarfrist er satt til tirsdag 1. november 2011, kl. 16.00.

Vi ber om at forslag sendes til:
Venstre
v/ Valgkomiteen
Møllergata 16
0179 Oslo

e-post: [email protected]

Vennlig hilsen
Venstres Valgkomite

Line M. Rustad
Valgkomiteleder
Tlf. 911 27 599

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**