Uttalelse: Norge trenger et kunnskapsløft

Venstre mener tiden er inne for et kunnskapsløft for Norge. En slik prioritering er avgjørende i den videre byggingen av kunnskaps-, velferds- og lavutslippssamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Venstres landsstyre beklager at kunnskapssektoren er den store taperen i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012. Med dette viser den rødgrønne regjeringen en manglende vilje til å satse på det vi skal leve av i fremtiden. Det har vært syv magre år for kunnskapssektoren. Dessverre kan det bli åtte, men etter 2013 må det bli et politisk skifte for å satse på nettopp disse områdene.

Den rødgrønne regjeringen innførte i sin første regjeringsperiode et hvileskjær for forskning og høyere utdanning. I fjor leverte forskningsminister Tora Aasland det svakeste budsjett for forskning på ti år. I sitt forslag til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen blant annet:

Forskning, medisin, helse, sykehus, universitet

Foto: Microsoft

• Å legge ned Fondet for forskning og nyskaping, og på denne måten skape usikkerhet for fremtidige forskningsbevilgninger
• Å legge ned gaveforsterkningsordningen, som har vært et viktig incentiv for å bidra til privat medfinansiering innen forskning og høyere utdanning
• Ingen nye rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.doc) ved våre høyere utdanningsinstitusjoner
• Ingen opptrapping i bevilgningene til klimarelatert forskning
• Ingen nye studieplasser, kun en videreføring av tidligere tildelte plasser trappet opp for nye kull
• Ingen økning i kompetansehevingsmidlene for lærere

Venstre vil legge frem forslag for å rette opp disse manglene ved årets budsjettbehandling.

Etter Venstres mening føyer dette seg inn rekken av kunnskapsfiendtlige grep over år. Norge har hatt historiske muligheter til å satse på forskning og høyere utdanning, men regjeringen lar nok gang sjansen gå fra seg. Det er å vinke farvel til framtida.

Skoletorv KKG Magne Bartlett 2011

Foto: Eva Kvelland

Reaksjonene på regjeringens budsjettforslag fra kunnskapsorganisasjonene viser med all tydelighet at budsjettforslaget slett ikke bidrar med noe løft for kunnskapssektoren. Abelia påpeker blant annet at "regjeringen løper fra tidligere forsikringer om viktigheten av å satse på forskning", Akademikerne understreker at budsjettforslaget "vil skape stor usikkerhet og uro innen forskningsverdenen som er avhengig av nettopp langsiktighet og forutsigbarhet", Universitetet i Oslo kaller det et "ambisjonsløst budsjett", mens Forskerforbundet slår fast at " regjeringen er uten vilje til å satse på forskning og kompetanse".

I hver budsjettbehandling siden de rødgrønne tok over i 2005 har Venstre vært partiet som konsekvent har foreslått mest vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning. Kunnskap har vært og vil fortsette å være Venstres budsjettmessige førsteprioritet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**