Venstres miljøpris til Bernt Nilsen og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden

Venstres sentralstyre har besluttet å tildele Venstres miljøpris til Bernt Nilsen og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden. Nilsen mottar i kveld prisen under Venstres landskonferanse i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Folkeaksjonen mot giftutslipp arbeider for å begrense skadelige utslipp fra Sydvaranger Gruve så mye som mulig. – Under ledelse av Bernt Nilsen har folkeaksjonen vært en utrettelig pådriver for å sette utslippene fra gruva på dagsorden så vel nasjonalt som lokalt, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Bøkfjorden ved Kirkenes er preget av mange år med utslipp av giftige kjemikalier. Dette er til tross for at fjorden av Stortinget er utpekt som nasjonal laksefjord for å ta vare på villaksen. Sydvaranger Gruve har søkt om tillatelse til å deponere gruvekjemikaliet Lilaflot i fjorden, og før sommeren ble det kjent at selskapet i lang tid har kjent til at dette kjemikaliet har alvorlige miljøkonsekvenser.

Ola Elvestuen på Venstres valgkampåpning i Oslo 2011

Foto: Venstre

– Det er grunn til å hevde at denne saken ikke hadde fått den oppmerksomheten den har fått, og fortjener, uten den innsatsen Bernt Nilsen og Folkeaksjonen har lagt inn; opp mot politikere, media og organisasjoner som Naturvernforbundet, som også har engasjert seg sterkt i saken, sier Elvestuen.

Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden sier om seg selv:
Vi vil oppfordre selskapet til selv å ta større miljøhensyn.Vi vil arbeide for at ulike myndigheter skal sette begrensninger på driften som i større grad tar hensyn til miljøet. Vi reagerer særlig på de enorme mengder av giftstoffet Lilaflot som Sydvaranger gruve har søkt om å få slippe ut i Bøkfjorden. Vi reagerer også på planene om å doble utslipp av steinslam i fjorden. Begge deler vil føre til uforutsigbare skader på naturen i kanskje 50- 100 år frem i tiden. Vi vil arbeide for at innvendinger fra fagmiljø som Fylkesmannens miljøavdeling, Havforskningsinstituttet og Bellona skal tas hensyn til.

Fra Venstre, Bernt Nilsen, Terje Soløy og Stian Celius

Foto: Sør-Varanger Avis

Venstres miljøpris deles ut årlig til enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har utmerket seg i sin innsats for å fremme praktisk miljøpolitikk eller sette viktige miljøspørsmål på dagsorden. Tidligere mottakere er bl.a. folkeaksjoner i Lofoten og Vesterålen, og Hardanger.

For mer informasjon, kontakt:
Venstres nestleder Ola Elvestuen, tlf 908 54 775
Venstres generalsekretær Terje Breivik, tlf 994 91 315
Finnmark Venstres leder Terje Soløy, tlf 404 00 130
Sør-Varanger Venstres leder Stian Celius, tlf 976 30 612

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**