Venstres valgkomite 2011/2012

Venstres valgkomite ble valgt på Venstres landsmøte 2011. Leder av valgkomiteen er Line M. Rustad fra Hedmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Klar for ei dame? Line Rustad

Foto: Venstre

Valgkomiteen skal fremme innstilling på følgende tillitsverv som landsmøtet skal velge personer til i 2012:

Sentralstyre og direktevalgte landsstyremedlemmer.
Det første og det tredje ordinære landsmøte i stortingsperioden velger:
• Partileder
• Første- og andre nestleder
• Fire medlemmer til sentralstyret
• Åtte direktevalgte landsstyremedlemmer, hvorav halvparten velges i nummerert rekkefølge. (Disse fire er samtidig varamedlemmer til sentralstyret.)
• Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret.

Valgene vil skje på Venstres landsmøte på Fornebu 13. – 15. april 2012 (Quality Hotel Expo).

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens e-post adresse: [email protected]

Venstres valgkomite består av:

Line M. Rustad (leder, Hedmark)
Tlf: 91 12 75 99
E-post: [email protected]

Iver Nordseth (nestleder, Møre og Romsdal)
Helene F. Fladmark (Aust-Agder)
Torleif Dalseide (Buskerud)
Rita Sletner (Østfold)
Arne B. Vaag (Nordland)
Anne-Lise Bergenheim (Oslo)
Sveinung Rotevatn (Norges Unge Venstre)
Torild Skogsholm (Norges Venstrekvinnelag)

Varamedlemmer:
1. Kari Ø. Toft (Hordaland)
2. Ole Andreas Lilloe-Olsen (Akershus)
3. Bjørg S. Lien (Oppland)
4. Trond Prytz (Nord-Trøndelag)

Sekretær for valgkomiteen:
Morten A. Hagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**