Lokalpolitisk nettverk for folkevalde i Sogn og Fjordane

Det vert lokalpolitisk nettverk laurdag 29. oktober på Gloppen Hotell. På denne samlinga vil folkevalde frå Venstre få opplæring i folkevaltarbeid på Venstre-måten. Programmet er ikkje endeleg klart, og invitasjon med program og informasjon vert sendt til lokallaga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lokalpolitisk Nettverk i Bodø

Set av datoen og lokallagsleiarane må kontakte dei folkevalde og varafolk som skal representere sin kommune i komande periode. Andre tillitsvalde i Venstre er sjølvsagt også velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**