Møteplan oktober, november og desember 2011

Under følger møteplan for månedene oktober, november og desember 2011. Endringer kan komme. Vi sender innkalling til alle våre styremøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styremøter og åpne medlemsmøter Eidsberg Venstre:
(alle våre møter er åpne for alle)

Mandag 10.10.11. kl 19.30 Formannskapssalen Heggin I
Mandag 24.10.11. kl 19.30 Formannskapssalen Heggin I
Mandag 14.11.11. kl 18.00 Formannskapssalen Heggin I (inkl Venstreskolen trinn I)
Mandag 28.11.11. kl 19.30 Formannskapssalen Heggin I
Mandag 05.12.11. kl 19.30 Formannskapssalen Heggin I
Mandag 12.12.11. kl 19.30 Formannskapssalen Heggin I

Workshop og årsmøte lørdag 7. januar (dato usikker og sted ikke satt)

Heggin Rådhus i Eidsberg, Mysen

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Kommunestyret:
Torsdag 03.11.11. kl 18.00 Kommunestyresalen
Torsdag 08.12.11. kl 18.00 Kommunestyresalen
Torsdag 15.11.11. kl 18.00 Kommunestyresalen

Formannskap:
Torsdag 27.10.11. kl 16.30 Formannskapssalen
Torsdag 17.11.11. kl 16.30 Formannskapssalen
Torsdag 01.12.11. kl 16.30 Formannskapssalen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur:
Onsdag 26.10.11. kl 18.00 Edw Ruud
Onsdag 30.11.11. kl 18.00 Edw Ruud

Hovedutvalg for helse og velferd:
Onsdag 26.10.11. kl 18.00 Edw Ruud
Onsdag 30.11.11. kl 18.00 Edw Ruud

Hovedutvalg for miljø og teknikk:
Onsdag 26.10.11. kl 18.00
Onsdag 30.11.11. kl 18.00

Administrasjonsutvalget:
Onsdag 26.10.11. kl 08.00 Edw Ruud
Onsdag 30.11.11. kl 08.00 Edw Ruud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**