Mer demokrati og mer åpenhet

Lokalvalget er over for denne gang, og velgerne har sagt sitt. Selv om det var flere enn sist som stemte i Ringsaker denne gangen var valgdeltagelsen skuffende liten. Vi har fått et nytt kommunestyre og formannskap med en ny politisk sammensetning de neste fire år. Arbeiderpartiet fikk over 50 % av stemmene og vil ha et rent flertall i kommunestyret den kommende perioden. Venstre ønsker å gratulere AP med valgresultatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Rent flertall

Med et rent flertall bak seg kan Arbeiderpartiet i Ringsaker i praksis bestemme alle politiske saker i kommunen i neste periode. De kan teoretisk sett bestemme sakene på forhånd før saken tas opp til endelig beslutning i kommunestyret. Det er mange eksempler på en slik praksis fra tidligere perioder der partiet hadde rent flertall. Dette er forhåpentligvis historie. Det ville være uklokt og lite framtidsrettet med en slik politikk i dag. De siste fire årene har AP vært nødt til å samarbeide med andre partier for å få flertall. Det har ført til mange interessante diskusjoner og kanskje også kompromisser, noe som er viktig i vårt demokrati. Jeg håper at vi fortsatt kan ha en åpen debatt i kommunestyret selv om det ene partiet nå er i flertall. Opposisjonen vil passe på at alle saker får en åpen og demokratisk behandling og vil si klart i fra om det ikke er tilfellet.

Store utfordringer

I de kommende fire år vil kommunen stå ovenfor store utfordringer. Ikke minst så vil Samhandlingsreformen stille store krav til kommunen. Vi skal være i stand til å ta imot pasienter fra sykehusene mye tidligere enn det som er tilfellet i dag. Det vil helt sikkert bli diskusjoner om når en pasient er ferdigbehandlet og klar til å forlate sykehuset. Uansett så må kommunen være faglig forberedt med plasser og kompetanse til å ta imot denne gruppen innbyggere. Skoleutbyggingen skal fortsette etter planen. Mørkved og Stafsberg skoler skal finansieres. Dette er bare et par eksempler på viktige saker som det nye kommunestyret skal ta stilling til og finne løsninger for. Det er et ekstra stort ansvar for et parti som har rent flertall bak seg. Da blir det vanskelig å skylde på at en ikke fikk flertallet i en sak som tas opp i kommunestyret og formannskapet.

Samarbeid om løsninger

Det vil være ønskelig at det oppnås størst mulig enighet på tvers av partiene særlig i prinsipielt vanskelige saker, som i miljøspørsmål der kommunen har et langsiktig ansvar. De folkevalgte er ombud og representerer alle innbyggerne i kommunen, også de vel 49 % som ikke stemte på Arbeiderpartiet. Derfor er det viktig at alle synspunkter kommer fram og at det skjer ved saklig diskusjon og debatt. Jeg har stor tro på at vår ordfører vil bidra til en åpen debatt til tross for det nye maktforholdet i kommunen etter valget. Venstre lover å bidra med konstruktive forslag og løsninger i en kommune som skulle ha alle muligheter for videre vekst og utvikling. Vi ønsker enda mer demokrati og enda mer åpenhet.

Morten Andersen

Foto: Sjur Alhaug

Morten Andersen, Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**