Venstres folkevalgte

I perioden 2011-2015 har Venstre to representanter i Skedsmo kommunestyre. I tillegg er partiet representert i formannskapet og i de ulike hovedutvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


FASTE REPRESENTANTER

Boye Bjerkholt
Varaordfører
Gruppeleder
Formannskapsmedlem
Kommunestyremedlem
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

Marius Sæther
Leder av hovedutvalg for kultur
Kommunestyremedlem
1. vara til formannskapet på fellesliste V/KrF
E-post: [email protected]
Telefon: 92811701

Mats Olsen
Medlem av hovedutvalg for utdanning
E-post: [email protected]
Telefon: 95728688

VARAREPRESENTANTER

Venstre har et listesamarbeid med KrF om to plasser i formannskapet og med KrF og Sp om tilsammen seks plasser fordelt på fire hovedutvalg. Det innebærer at varaene til formannskapet, hovedutvalg for utdanning og hovedutvalg for helse og sosial er vara for to representanter, mens varaene til hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for teknisk er vara for én representant.

Birgitta Prøis
1. vara til kommunestyret
1. vara til hovedutvalg for teknisk på fellesliste V/KrF/Sp

Kathrine Mellem Evensen
2. vara til kommunestyret
4. vara til hovedutvalg for utdanning på fellesliste V/KrF/Sp

Lin Therese Bjørnstad Ruud
3. vara til kommunestyret
2. vara til hovedutvalg for utdanning på fellesliste V/KrF/Sp

Anne Line Gudbjørgsrud
4. vara til kommunestyret
1. vara til hovedutvalg for kultur på fellesliste V/KrF/Sp

Kristine Johnsgaard
5. vara til kommunestyret

Ellen Beate Paulshus
2. vara til hovedutvalg for helse og sosial på fellesliste V/KrF/Sp

Alice Ruud
4. vara til hovedutvalg for helse og sosial på fellesliste V/KrF/Sp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**