Stilling ledig: Sekretær for Venstres fylkestingsgruppe

Venstres fylkestingsgruppe i Hordaland i perioden 2011 – 2015 lyser med dette ut stilling som sekretær for fylkestingsgruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Arbeidet vil i første rekke være å bistå gruppens politiske arbeid. Det vil bli lagt vekt på utdanning og/eller erfaring som er relevant for politisk arbeid. Det er krav om evne til å arbeide selvstendig. Det stilles krav om evne til å uttrykke seg godt skriftlig, og krav om å kunne beherske begge målformer. Stillingen innebærer arbeid med politiske saker og tilknytning til Venstre er derfor en fordel.

Stillingen er en deltidsstilling, og omfanget vil være ca. 20-25% av hel stilling, etter nærmere avtale. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid og lønn etter statens lønnsregulativ, vil bli avtalt nærmere i forbindelse med tilsetting. Sekretæren vil være ansatt i gruppen fortløpende, med en gjensidig oppsigelsestid på fire uker.

Sekretærens arbeidsoppgaver vil omfatte redigering av nettsider og oppfølging av sosiale medier knyttet til fylkestingsgruppen, referatføring fra møter, produksjon av tekst til presseutspill, avisinnlegg og forslag i fylkestingets organer, samt tilrettelegging for samhandling mellom fylkestingsgruppen og Hordaland Venstre. Sekretæren vil også delta på fylkestingene etter behov.

Gruppeleder i Venstres fylkestingsgruppe er arbeidsgiver for sekretæren.

Søknadsfristen settes til 23. oktober 2011.

Skriftlig søknad sendes:
Fylkestingsgruppen, Hordaland Venstre, St Jacobs plass 9, 5008 Bergen eller til [email protected]

Det er tilstrekkelig med en enkel søknad med oversikt over de aktuelle kvalifikasjoner søkeren har.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til gruppeleder Mona Haugland Hellesnes tlf. 413 90 461.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**