Lærerens rolle i Klæbuskolen

På kommunestyremøtet 27.oktober vil Klæbu Venstre fremme en interpellasjon om lærernes rolle i Klæbuskolen. Har kommunen pålagt lærerne mange ekstraoppgaver som tar tiden vekk fra arbeid direkte mot elevene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Interpellasjon: Lærerens rolle i Klæbuskolen

Klæbu Venstre har den siste perioden vært konsekvent opptatt av å styrke lærerens rolle i Klæbuskolen. Vi har ønsket å få økt lærertetthet, økt kompetanse blant lærerne, og generelt økt fokus på den jobben læreren skal gjøre i forhold til elevene. I den forbindelsen har det flere ganger vært trukket fram at lærene de senere årene er pålagt å gjøre administrative, og byråkratiserende oppgaver. Disse er pålagt dem, og har redusert den tiden de har til arbeid direkte mot elevene. Det har vært et generelt inntrykk at disse ekstraoppgavene er knyttet til statlige rundskriv og pålegg.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Trondheim kommune har utfordret kunnskapsdepartementet for å få redusert dette, noe som man kan håpe på gir en bedring i situasjonen, eller i alle fall en bremsing av en uønsket utvikling. I Adresseavisen 12. oktober 2011 utfordrer imidlertid kunnskapsministeren Trondheim kommune tilbake, og mener at kommunene i like stor grad innfører slike byråkratiserende tiltak overfor skolene, og dermed lærerne.

Spørsmål:
•I hvilken grad har Klæbu kommune innført rutiner og pålegg ut over de statlige, som tar tid fra lærernes arbeid direkte mot elevene?
•I den grad kommunen har gjort dette, hvilke rutiner og pålegg er det snakk om?
•Er det eventuelt gjort evalueringer av disse rutinene og påleggene, for å se om virkningen svarer til innsatsen?

Med utgangspunkt i svarene vil følgende forslag eventuelt fremmes:
Klæbu kommune skal evaluere det totale rapporterings- og kontrollregimet skolene og lærerne opererer under. I den grad kommunen selv har gitt slike pålegg, skal det vurderes nøye om dette er absolutt nødvendig, og om noe eventuelt kan fjernes. Hensikten er å se om det er mulig innenfor lovverk, og retningslinjer å redusere den tiden lærerne bruker på arbeid som ikke er direkte rettet mot elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**