Perioden 2011 – 2015

Her følger våre representanter i ulike råd og utvalg for denne kommunestyreperioden. Vi tilstreber stor grad av tilgjengelighet og åpenhet i politikken, derfor ligger her under en oversikt over våre representanter i ulike råd og utvalg, med kontaktinformasjon – slik at du som innbygger i Eidsberg enkelt og greit skal kunne ta kontakt med oss når du har behov for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Håvard Baggetorp

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Gruppeleder kommunestyregruppen – Håvard Baggetorp
Tlf 99351993
E-post: [email protected]

Maren Hersleth Holsen

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Varaordfører og formannskap – Maren Hersleth Holsen
Tlf 93001449
E-post: [email protected]

Britt Fladmark Holta

Foto: Helge Eek

Hovedutvalg oppvekst og kultur – Britt Fladmark Holta
Tlf 95296611
[email protected]

Håvard Baggetorp

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Hovedutvalg miljø og teknikk – Håvard Baggetorp
Tlf 99351993
E-post: [email protected]

Ingunn Herstad Hensel

Foto: Ask Hensel

Hovedutvalg helse og velferd – Ingunn Herstad Hensel
Tlf 90992229
E-post: [email protected]

Gabrielle Bjørnstad-Northern Eidsberg Venstre

Foto: Privat

Administrasjonsutvalget –
Gabrielle Bjørnstad-Northern
Tlf 48016616
E-post: [email protected]

Valgkomiteen –
Maren Hersleth Holsen og Håvard Baggetorp

Eidsberg Venstre: Maren, Håvard, Ingunn, Britt, Ines

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Vararepresentanter:
Kommunestyret –
1. vara Ingunn Herstad Hensel
2. vara Britt Fladmark Holta
3. vara Ines Bahtijaragic
4. vara Rita Sletner

Formannskap:
Håvard Baggetorp

Hovedutvalg for miljø og teknikk –
Frode Larsen
Knut Lunde

Hovedutvalg oppvekst og kultur –
Jonny Løken
Mona Martinsen

Hovedutvalg helse og velferd –
Ines Bahtijaragic
Stina Lintho Lippestad

Administrasjonsutvalget –
Britt Fladmark Holta
Christin Arnesen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**