Innkalling styremøte mandag 24. oktober kl 19.30 Formannskapssalen Heggin I

Vi kaller herved inn til styremøte og åpent medlemsmøte i Eidsberg Venstre mandag 24. oktober 2011 kl 19.30 i Formannskapssalen på Heggin I.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

eidsberg

Foto: Gjermund Stenrud

Agenda:

1. Aktuelle saker denne Hovedutvalg og kommunestyrerunden.
2. Tema for dagen
3. Aldri mer krystallnatt 2011
4. Evt.

Forfall meldes Ingunn

Mvh Ingunn Herstad Hensel
Leder Eidsberg Venstre
[email protected]
90 99 22 29

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**