Først ut i nytt fylkesting

Venstres nyvalgte Elin Sandvik var først på talerstolen da Fylkestinget åpnet i dag. Hun spurte om reaksjoner på fusk ved prøver i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elin Sandvik

Foto: Marius A. Hansen

Sandvik fremmet spørsmål om reaksjoner på fusk ved prøver og ønsket svar innen 10 dager hvis det ikke kunne behandles i denne samlingen.

Spørsmål til Fylkesråd for utdanning ved Fylkestinget okt 2011
Reaksjoner ved fusk på prøver

Jeg har fått en henvendelse om hvorvidt sanksjonene er strenge nok eller uteblir ved fusk på prøver i skolen. Mulighetene for fusk og plagiat er ikke blitt mindre ved utvidet bruk av IKT. Fusk er likevel ikke noe man bare skal avverge teknisk. Det er også et spørsmål om holdninger hos eleven og om oppførsel. Holdninger må bygges, og sanksjonene må ikke være slik at fusk lønner seg eller virker usolidarisk overfor dem som er ærlige.

Spørsmål er:
Synes Fylkesråden at gjeldende reglement og praksis er tilstrekkelig når det gjelder fusk på prøver, eller burde bevist fusk føre til automatisk nedsatt karakter i atferd?

Elin Sandvik, V

Møtekollisjon

Sandvik oppfordret ellers sterkt til å unngå kollisjon mellom fylkestings- og kommunestyremøter. Flere i salen var også innkalt til konstitueringen av kommunestyret i Tromsø onsdag. Disse fikk permisjon på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**