Krever tiltak mot voldtekt

Voldtekt er en forbrytelse av ekstremt krenkende karakter, og den vil som oftest gi offeret livsvarig skade.Venstre mener dette er et samfunnsproblem som vi har et kollektivt ansvar for å få gjort noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Se TV2 Nyhetene 25.10.11: Storberget kritiseres etter voldtektsbølge
Se T2 Nyhetene 25.10.11: Vil kjøpe politifolk for å stoppe voldtektsbølge

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Mellom 8.000 og 16.000 personer blir hvert år voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. Mange voldtektsofre vegrer seg for å anmelde saken, i frykt for at møtet med politiet og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Henlegges
Undersøkelser viser at 8 av 10 anmeldelser blir henlagt av politiet. Også frifinnelsesprosenten er meget høy i voldtektssaker. Det er anslått at under 1 % av alle voldtektsmenn blir domfelt.

– Hittil i år er det registrert flere overfallsvoldtekter i Oslo enn i hele fjor til sammen. Politiet i hovedstaden har så langt mottatt nesten 50 anmeldelser av overfallsvoldtekter, noe som er mer enn det dobbelte i hele 2010. I tillegg er tallene for anmeldte voldtektsforsøk betydelig høyere, sier Skei Grande.

– Det er etter Venstres mening helt uakseptabelt. I tillegg til lokale initiativ som bedre belysning, vakthold o.l er det helt nødvendig at man også fra statlig hold tar tak i denne problematikken med langt større offensivitet enn hva vi har sett så langt, sier Skei Grande.

Forslag i Stortinget
Venstre viser til at det Voldtektsutvalget under ledelse av tidligere statssekretær Rita Sletner (V) i 2008 overleverte NOU 2008:4 "Fra ord til handling: Bekjempelse av voldtekt krever handling" til justisminister Knut Storberget.

 Rita Sletner ledet Voldtektsutvalget i 2008.

Rita Sletner ledet Voldtektsutvalget i 2008.

Dokumentet inneholdt en rekke tiltak for å bekjempe voldtekter, bl.a:

– Opprettelse av Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL)
– Oppfølging av voldtektsofre — nye oppgaver for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
– Diverse forebyggende tiltak
– Kompetanseheving i rettsapparatet
– Obligatorisk opptak av avhør av fornærmede
– Nettportal for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet
– Forskning
– Kompetanseheving ved overgrepsmottakene
– Kompetanseheving for andre relevante grupper

Ikke fulgt opp
Venstre registrerer at tiltakene til Voldtektsutvalget bare i mindre og svært varierende grad er fulgt opp av departementet.

— Vi har lenge vært frustrert over mangelfull oppfølging av tiltakene. Voldtekt er en forbrytelse av ekstremt krenkende karakter, og den vil som oftest gi offeret livsvarig skade. Dette er et samfunnsproblem vi har et kollektivt ansvar for å få gjort noe med. Nå må staten jobbe på lag med lokale myndigheter, sier Skei Grande til NTB.

Dette til tross for at justisministeren uttalte følgende til Dagsavisen 19.11.2011 "Jeg mener at tiltakene er gjennomførbare. Det er konkrete innspill som er lette å innføre og vanskelige for politikere å vri seg unna.”

Venstre fremmer derfor disse forslagene på nytt i Stortinget.

Les også
Dagsavisen 26.10.11: Fra ord til handling
VG 25.09.11: Knut Storberget vraket egen voldtektsenhet
Aftenposten 27.09.11: Etterlyser nasjonalt sedelighetspoliti

Fra www.venstre.no:
07.03.2009: Ta Voldtektsutvalget på alvor
24.01.2008: Foreslår tiltak mot voldtekt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**