Kåre Pettersen blir leder av fylkets hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Det ble klart etter fylkestingets møte onsdag denne uke.
—Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder for et svært viktig politisk område for Vestfold fylke. Vi står overfor store og viktige beslutninger og investeringer i vei og jernbane de kommende årene, sier Kåre Pettersen i en kommentar etter ledervalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: www.vfk.no

Som en konsekvens av ny politisk organisering i fylkeskommunen fra og med denne valgperioden, vil også hovedutvalget få til behandling arealsaker som tidligere lå i "hovedutvalget for plan og areal".

Venstre vil også i kommende periode utgjøre posisjon i fylkestinget. I forrige fireårs periode utgjorde flertallet FrP, H og KrF, i år ble også KrF en del av posisjonen.

Kåre får følgende politiske oppgaver i fylkeskommunen i perioden 2011-2015:

– medlem fylkestinget
– medlem fylkesutvalget
– leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø
– medlem administrasjonsutvalget
– medlem fylkesvalgstyret
– Vestfolds representant i Nordisk Transportpolitisk Nettverk
– Vestfolds representant i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel
– medlem Jernbaneforum Sør
– medlem Plattform Vestfold
– Vestfolds representant i styret i Innovasjon Norge Buskerud/Telemark
– vara til Verdiskaping Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**