Kåre Pettersen ny leder av fylkets hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Det ble klart etter fylkestingets møte onsdag denne uke. Karin Synnøve Frøyd blir nestleder for hovedutvalg for utdanning. Tidligere har Aina Dahl og Kåre Pettersen blitt valgt inn i fylkesutvalget. Oversikt over ulike verv for den nye fylkestingsgruppen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre har inngått et valgteknisk samarbeid med H, FrP og KrF i posisjon for neste fireårs periode.

—Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder for et svært viktig politisk område for Vestfold fylke. Vi står overfor store og viktige beslutninger og investeringer i vei og jernbane de kommende årene, sier Kåre Pettersen i en kommentar etter ledervalget. Som en konsekvens av ny politisk organisering vil også hovedutvalget få til behandling arealsaker som tidligere lå i "hovedutvalget for plan og areal".

Valgresultatet ga Venstre to faste plasser og følgende gruppe i det nye fylkestinget.

Kåre Pettersen

Foto: www.vfk.no

Kåre Pettersen (Stokke):
– fylkestinget
– fylkesutvalget
– leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø
– administrasjonsutvalget
– fylkesvalgstyret
– Nordisk Transportpolitisk Nettverk
– Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel
– Jernbaneforum Sør
– Plattform Vestfold
– vara til Verdiskaping Vestfold
– valgt som Vestfolds representant til styret i Innovasjon Norge, Buskerud/Vestfold

Aina Dahl

Foto: www.vfk.no

Aina Dahl (Tønsberg):
– fylkestinget
– fylkesutvalget
– fylkesvalgstyret
– administrasjonsutvalget
– fylkets medlem i KASK (Kattegat Skagerrak)-prosjektet "Hav møter land"
– 1. vara til hovedutvalg for kultur og helse
– 2. vara til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
– vara til fylkeskommunens særskilte klagenemnd
– vara til styret i Vestfold klima og energiforum
– vara til representantskapet i Gea Norvegica Geopark IKS

Karin Frøyd

Karin Synnøve Frøyd (Larvik):
– nestleder i hovedutvalg for utdanning
– 1. vara til fylkestinget
– vara til Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping
– medlem av Oslofjordens Friluftsråd

Per Martin Berg

Per Martin Berg (Sande):
– 2. vara til fylkestinget
– 1. vara til hovedutvalg for utdanning

Anne Marie Horntvedt

Anne Marie Horntvedt (Sandefjord):
– 3. vara til fylkestinget
– medlem av fylkeskommunens særskilte klagenemnd

Thove Bringaker

Thove Bringaker (Holmestrand):
– 4. vara til fylkestinget
– 4. vara til hovedutvalg for utdanning

Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø (Tønsberg):
– 5. vara til fylkestinget
– 5. vara til hovedutvalg for helse og kultur

I tillegg ble Erna Ekenes Olsen (Larvik) valgt inn som vara i styret for fagskolen i Vestfold.

Det skal senere velges medlemmer til en lang rekke styrer og råd som ikke var på sakskartet denne møterunden.

 Fylkestingsgruppen samlet, fra v.: Karin S. Frøyd, Thove Bringaker, Hilmar Flatabø, Kåre Pettersen, Aina Dahl, Anne Marie Horntvedt, Per Martin Berg

Fylkestingsgruppen samlet, fra v.: Karin S. Frøyd, Thove Bringaker, Hilmar Flatabø, Kåre Pettersen, Aina Dahl, Anne Marie Horntvedt, Per Martin Berg
Foto: Fred R. Fredriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**