Programarbeidet 2013-2017

Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017 blir vedtatt endelig av Venstres landsmøte våren 2013. I arbeidet med å lage utkast til program, inviterer programkomiteen til en åpen og inkluderende dialog med partiorganisasjonen og andre samfunnsaktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi vil ha innspill!
I forrige programprosess mottok programkomiteen over 2000 innspill. Vi vil gjerne høre hva du mener bør med i et liberalt stortingsvalgprogram. Har du noe på hjertet som Venstres neste stortingsvalgprogram bør si noe om, ta kontakt.

Mandat
Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017, og bidra til en åpen og inviterende prosess for programbehandlingen.
1. Programkomiteen startar arbeidet innan 1. desember 2011.
2. Innan 1. september 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 1. utkast.
3. Frist for å kome med endringsforslag til 1. utkast er 1. november 2012.
4. Innan 10. desember 2012 skal programkomiteen legge fram sitt 2. utkast
5. Frist for å kome med endringsforslag til 2. utkast er 1. mars 2013.

Etter at 2. utkast er levert, går utkastet til behandling på lokallagsårsmøter (desember 2012 og januar 2013) og fylkeslagsårsmøter (februar 2013). Endelig behandling skjer på Venstres landsmøte 12.-14. april 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**