Venstres programkomité 2013-2017

Guri Melby leder Venstres programkomité, som skal legge frem forslag til nytt stortingsvalgsprogram for perioden 2013-2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017, og bidra til en åpen og inviterende prosess for programbehandlingen.

Komiteens medlemmer

Guri Melby.

Foto: –

Leder: Guri Melby (Sør-Trøndelag)

Nestleder: Rolf Nesheim (Hordaland)

Medlemmer:
Toril Berge (Oslo)
Thor Bjarne Bore (Rogaland)
Rebekka Borsch (Buskerud)
Stian Mauritz Celius (Finnmark)
Ketil Kjenset (Oppland)
Eva Kvelland (Vest-Agder)
Kjell Veivåg (Oslo)
Sveinung Rotevatn (Norges Unge Venstre)
Åsta Årøen (Norges Venstrekvinnelag)
Daniel Heggelid-Rugaas (Liberale Studenter)

Varamedlemmer:
1. Torild Skogsholm (Oslo)
2. Per Magnus Sandsmark (Østfold)
3. Tove Norøm Rokstad (Møre og Romsdal)
4. Marit K. Vea (Akershus)

Komitésekretærer
Kjartan Almenning – tlf 95840227
Audun Rødningsby – tlf 92014622

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**