Vil ha ny kirkedebatt

Kirkeforliket har ikke løst et eneste problem. I stedet har det ført til et fravær av reell religionspolitisk debatt, mener Venstres Guri Melby. Hun ønsker seg en ny statskirkedebatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Guri Melby.

Guri Melby.

— Kirkestatsråden frykter det skuffende kirkevalget kan velte hele stortingsforliket. Jeg tror og håper hun får rett, sier Guri Melby til Vårt Land i dag.

— Det største problemet med kirkeforliket er ikke mangelen på demokrati i Den norske kirke, men at vi viderefører en kirkeordning som gjør det umulig å likebehandle trossamfunn i Norge. Hovedtrekkene blir de samme, sier Melby, som er sentralstyremedlem i Venstre, nestleder i partiets stortingsvalgprogramkomité, og dessuten medlem i regjeringens tros- og livssynspolitiske utvalg.

Havarerer forliket, kan statskirkedebatten starte på nytt. Guri Melby mener stortingspartiene da kan utforme bedre livssynsløsninger i programprosessene alle nå skal inn i.

— Og da bør ikke formålet være å bevare det bestående, sier hun.

Les Melbys innlegg på verdidebatt.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**