Invitasjon til budsjettseminar med bystyregruppen

Bergen Venstre inviterer i samarbeid med bystyregruppen til budsjettseminar om bybudsjettet for 2012. Kommunebudsjettet skal vedtas i desember, og Venstres bystyregruppe vil gjerne ha innspill fra partimedlemmene på hva vi bør prioritere i vårt alternative budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Venstre skal levere gode og gjennomarbeidede budsjettforslag som synliggjør våre viktigste prioriteringer i byen. Da trenger vi din hjelp og dine innspill.

Les mer om budsjettprosessen her.

Tid: Lørdag 12. november kl. 13:30 — 16:30
Sted: Gamle Rådhus

Program

13:30 — Velkommen
13:45 — Innledning om budsjett v/ finansbyråd Liv Røssland eller stedfortreder
14:30 — Tema 1: Miljø og byutvikling
15:00 — Tema 2: Helse og sosial
15:30 — Tema 3: Oppvekst
16:00 — Tema 4: Kultur
16:30 — Avslutning og prosessen videre v/Anders Skoglund, representant i Komité for finans

m.v.h.
Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**