MEDLEMSMØTE 06.11.2011 på rådhuset, formannskapssalen

Arbeidet med budsjett og økonomiplan er i gong.
Vi har medlemsmøte om saka søndag 06.11.2011 kl. 19:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det nye kommunestyret skal i gong med økonomigjennomgongen.

Det vil kanskje ikkje vere snakk om kva nye tiltak vi får sette i verk, men heller kva vi klarar å skjerma av dei aktivitetane og tilboda vi har til innbyggjarane. Det vert hektisk å få få sett seg inn i alle detaljar og få oversikta over situasjonen. Vonar at dialogmøtet vi er invitert til 8. november gjev rom for å spørje ut rådmannen og hans stab.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**