Fra bane til kjøl?

På spørsmål fra Venstre om å finne ei løsning som forlenger Nordlandbanen til Troms og Finnmark, svarer fylkesråden at kun et alternativ fra ARE-togene og Narvik er lønnsomt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-Narvik er det viktigste logistikkknutepunktet for landsdelen. Containertransporten med togrutene mellom Alnabru og Narvik medfører en større belastning på veinettet mellom Narvik og Tromsø, mener fylkesråden. Les etterhvert hele svaret på tromsfylke.no (Møtekalender).

Sollied mener det er viktig å ha flere alternativ, men fylkesråden mener at Bodø-alternativet ikke er lønnsomt. -Det vil vel ikke være slik at fylkeskommunen går inn uansett, så her må jo de interessentene se hva som finnes av muligheter, kommenterer Sollied.

Slik var spørsmålet:

Nordlandsbanen på kjøl fra Bodø til Troms og Finnmark

Transportkonseptet med skipet M/S Tege har i over 25 år forlenget Nordlandsbanen meget effektivt sjøveien med seilinger til/fra Bodø og nordover tre ganger i uken. Bane/sjø-konseptet, som har vært driftet av samlasteren Tollpost Globe og skipseieren Chriship, har vært en suksess som transportkanal, men er også meget viktig for Nordlandsbanen og sikrer Nord-Norge en ekstra (alternativ ) godskorridor til bane/bil over Narvik.

Men kontrakten for driften går mot avslutning i 2013/2014, og M/S Tege må uansett erstattes av et moderne og mer energieffektivt skip.

Tollpost Globe har gjort det klart at de alene ikke ønsker å ta det store investeringsløftet som et nytt skip representerer. De ønsker at et fremtidig transportkonsept skal være åpen for alle transportører, slik jernbaneselskapet CargoNet har, hvor deres kunder er transportører og hvor transportørenes kunder igjen er bedrifter eller personer.

Offentlige og private aktører må nå sammen se på hvordan man kan sikre finansiering av den raskeste og mest miljøvennlige transportkorridoren mellom den sørlige og den nordlige landsdelen vi kan. I motsatt fall havner enda mer på godsbiler langs trange veier i nord, og næringslivet i nord svekkes.

Spmål:
Hva kan fylkesrådet bidra med for å få på plass en mer miljøvennlig transport mellom sør og nord?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**