Uttalelse: Regjeringen må protestere mot strupingen av UNESCO

Venstres sentralstyre ber regjeringen protestere mot de amerikanske myndighetenes struping av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning og kultur. UNESCO tok nylig opp de palestinske selvstyremyndighetene som nytt medlem, noe som har ført til at USA truer med å stanse sine økonomiske bidrag til organisasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

FN

Foto: FN

Den norske regjeringen stemte prisverdig nok for det palestinske medlemskapet, og nå må utenriksminister Gahr Støre jobbe for at UNESCO ikke rammes økonomisk av vedtaket.

Internasjonalt samarbeid rundt utdanning og kultur er fredsarbeid, og det er derfor positivt at palestinerne deltar. Det liberale prinsippet om folkesuverenitet tilsier også at palestinerne må gis rom for å hevde sin stemme i det internasjonale samfunn.

Vedtatt på sentralstyremøtet 7.11.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**