ALTERNATIVT BUDSJETT – SØRUM KOMMUNE 2012

Sørum Venstre fremhevet 3 fokusområder i sitt program for 2011 til 2015. I dette alternative budsjettet fremmer vi forslag til endringer i rådmannens forslag til budsjett for 2012 som det etter vår oppfatning er rom for å foreta uten å forrykke balansen i budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


 Skolen må styre større del av egen økonomi, sier Sørum Venstres leder, Bjørn Brodwall

Skolen må styre større del av egen økonomi, sier Sørum Venstres leder, Bjørn Brodwall
Foto: Venstre

Hovedfokus i Venstres alternative budsjett for 2012 legges på tiltak og derav budsjettendringer som vil styrke grunnskolene i kommunen i overensstemmelse med de retningene som vi har angitt i vårt kommunevalgsprogram for perioden. Noen av tiltakene som foreslås, er rettet inn mot helse- og omsorgstiltak og tiltak som tar sikte på å virke i forhold til psykososiale forhold, opplæringsloven § 9a-3, og som vil kunne avlaste lærere for arbeid av ikke-pedagogisk art.

Les mer om Sørum Venstres program for grunnskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**