Feiret nye spor

Sist lørdag ble den offisielle åpningen av dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg markert med stor fest. Det er kjempebra at vi etter hvert ser nye strekninger få dobbeltspor i Vestfold, men la oss bli enige om at vi girer opp byggingen av en moderne bane gjennom hele fylket. Venstre foreslo i Stortinget i mai år en prosjektorganisering og finansiering i tillegg til å benytte statlige reguleringsplaner for å få fortgang på byggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Ministeren klar med fløyte og flagg

Ministeren klar med fløyte og flagg
Foto: Kåre Pettersen

Det hersker liten tvil om at en dobbeltsporet moderne trase gjennom fylket vil være til det beste for utviklingen av hele Vestfoldsamfunnet. En moderne ny bane vil føre til betraktelig kortere reisetider og være med å gjøre hele området til en enda mer attraktiv bo— og arbeidsregion.

En fullt utbygd bane i Vestfold legger også forholdene til rette for en videre utbygging og et nytt påkoblingspunkt mot Sørlandet. Med det vil innbyggerne i Telemark, Agderfylkene og Rogaland få reisetider mot Osloområdet som virkelig er konkurransedyktige i tid.

I Jernbaneverkets mulighetsstudie fra januar i år sier man at en ny dobbeltsporet bane gjennom fylket kan stå ferdig i løpet av 15 år, forutsatt forutsigbar finansiering (prosjektfinansiering).
Vi må innse at det må forutsigbarhet til for å få fart på en sluttføring av en svært etterlengtet bane.

 Ny og gammel tid møtes på Tønsberg stasjon

Ny og gammel tid møtes på Tønsberg stasjon
Foto: Kåre Pettersen

Det er også svært positivt det som nå skjer nord i fylket, men når det gjelder sporene videre fra Tønsberg mot Sandefjord og Larvik er ikke mye på plass. Regjeringens forslag om en startinvestering på 100 millioner til Eidangerparsellen er også et godt tegn — men la oss bli enige å si: Nå bygger vi hele strekningen!

Norge klarte det i 1875, da myndighetene bestemte seg for å bygge Vestfoldbanen fra Drammen til Skien. det tok 6 år, men de bestemmende myndighetene var langsiktig og forutsigbare i sine beslutninger.

I 2016 står en ny firefelts E18 på plass gjennom Vestfold. Da kan en vel også forvente at en oppgradering av et 130 års gammelt enkeltspor finner sin snarlige løsning?

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vestfold

Mer om Venstres Stortingsforslag om jernbaneutbygging finner du her.

Åpning av nytt dobbeltspor Barkåker Tønsberg

Åpning av nytt dobbeltspor Barkåker Tønsberg
Foto: Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**