Heller mer kontroll og varsling til Sørreisa

Fylkesleder Roar Sollied har besøkt CRC Sørreisa sammen med Jasmin Agovic Nordaas fra Lenvik og Vidkunn Haugli fra Målselv. Å forlate et velutsyrt anlegg til 2 mrd er ingen tjent med, mener de i ei pressemelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vil heller flytte mer kontroll og varsling til Sørreisa

Roar Sollied på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

-Når hovedpremissen og argumentet for flytting av CRC-Sørreisa er økonomi, bør de økonomiske beregningene bli langt mer presise og omfatte alle forhold som endringene medfører, mener Venstrepolitikerne Roar Sollied, Vidkunn Haugli og Jasmin Agovic-Nordaas, som tirsdag ettermiddag besøkte CRC Sørreisa i fire timer. De ønsker samtidig at alle alternativ utredes, også det å legge et såkalt ARS Norge til Sørreisa, for det kombinerer utnyttelse av solid infrastruktur med økonomiske besparelser.

Venstrepolitikerne fikk omvisning av stasjonssjefen og ble informert av Organisasjonsforum CRC Sørreisa, som hevder at tallene som skal legitimere flytting, ikke holder. -Når man tar med planlagte avhendinger og videre leieutgifter for det meste, samtidig som man får nye leieutgifter og utbyggingskostnader på Reitan, er det vanskelig å se at dette er lønnsomt verken for Forsvaret eller samfunnet, sier Venstres fylkesleder Roar Sollied og legger til at Forsvarssjefens forslag åpenbart ikke har tatt med utgifter til en kostbar nedbygging og omflytting av tungt utstyr i Sørreisa. Samtidig er nye investeringer og installeringer allerede godt i gang, og planlagt bygging av nye tjenesteboliger blir satt på vent.

Krever ny kostnadsvurdering
Venstres besøkende på Sørreisa-anlegget mener også det er all grunn til å se nærmere på bemanningsbehovet ved en omstrukturering: -Det er mange millioners sprik mellom de årsverkberegningene Forsvarssjefen legger fram og det man har beregnet ved stasjonen i Sørreisa, konstaterer Sollied og mener at det er av samfunnsinteresse at alle kostnadene gjennomgås av en utenforstående part før beslutning treffes.
-Å legge ned og legge bak seg CRC Sørreisa med en infrastruktur til et par milliarder, vil ytterligere forsterke folks oppfatning av feilinvesteringer i Forsvaret. Det er ingen tjent med, mener Venstrelederen.

Samlokalisering til Sørreisa
Sollied mener at det viktigste økonomiske grepet ikke er vurdert, nemlig å samlokalisere alt av kontroll og varsling i landet til Sørreisa. —Det er det rikelig plass til, og det vil ikke kreve vesentlige EBA-investeringer i motsetning til å flytte alt til Reitan. Da vil man samtidig ivareta og videreføre et av NATOs mest moderne stridsanlegg med gode sikringssystemer, som ikke finnes maken til ved slike anlegg andre steder i landet. Viktigst av alt er man ivaretar en god operativ effekt, mener Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**