Problematisk om voldtekter

Ola Gundersrud påstår i et leserinnlegg at asylsøkere som har fått avslag på søknad er de som står bak overfallsvoldtektene i Oslo. Det er feil, sier Sesselja Bigseth i et svar til Gundersrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Følgende leserinnlegg er publisert i Raumnes:

Gundersruds påstand om at asylsøkere som har fått avslag på søknad er de som står bak overfallsvoldtektene i Oslo er feil. Jeg minner om at leder for vold- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, seneste i forrige måned advarte folk mot å gjøre asylsøker til et skjellsord og sette likhetstrekk mellom asylsøker og kriminell. I følge henne er det ikke mange av de som er er identifisert i gruppen for overfallsvoldtekter som er asylsøkere.

Å sette likhetstrekk mellom asylsøkere og voldtektsforbrytere er ikke bare feil, men også problematisk. For det første fordi det bidrar til å skape fordommer og stigmatisere en hel gruppe mennesker. Forbrytelser begås av individer, ikke av sosiale grupper.

Men det er også problematisk fordi det tilslører og hindrer oss i å se det virkelige problemet og mulige løsninger. Selv om overfallsvoldtekter har en overvekt av ikke-vestlige gjerningsmenn, har det ingen sammenheng med om de har vært asylsøkere eller ikke. Dette er mennesker som har kommet til landet på mange forskjellige måter. Å tro at man blir kvitt overfallsvoldtekter ved å bure inne asylsøkere, vil derfor være å gjøre samfunnet en bjørnetjeneste.

 Rita Sletner ledet voldtektsutvalget

Rita Sletner ledet voldtektsutvalget
Foto: Finn Dale Iversen

Vi må tenke bredere enn som så. Vi trenger nye tiltak for å bekjempe voldtekter, ikke bare overfallsvoldtekter, men også de mange tusen voldtektene som begås hver eneste år av overgripere som kjenner offeret. Det er dessverre slik at man finner voldtektsforbrytere i alle sosiale lag og med alle kulturelle bakgrunner.

Voldtektsutvalget, ledet av Venstres Rita Sletner, la allerede i 2008 frem utredningen “Fra ord til handling: Bekjempelse av voldtekt krever handling”, med en rekke tiltak for å bekjempe voldtekter. Dessverre har regjeringen bare fulgt tre av de tolv foreslåtte tiltakene. Venstre foreslo derfor i oktober at Stortinget ber regjeringen om umiddelbart å følge opp tiltakene for bekjempelse av voldtekt som skissert av Voldtektsutvalget. Håpet er at myndighetene snart innser at voldtekt er et problem som ikke bare må bekjempes lokalt, men også nasjonalt.

Sesselja Bigseth

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**