Et nederlag for valgfriheten

Kommunestyret på Nøtterøy vedtok å nedlegge Skallestad Barnehage.
Vi i Venstre ønsket en annen løsning.
Dette fikk vi ikke flertallet med oss på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Denne uken vedtok kommunestyret på Nøtterøy å nedlegge Skallestad Barnehage fra høsten 2012. Dette er ikke fordi det var noe dårlig barnehage, eller fordi den var for dyr i drift. For Skallestad Barnehage var verken dårlig eller dyr. Snarere tvert om. Årsaken til nedleggelse var rett og slett fordi vi nå hadde havnet i den situasjonen at vi hadde for mange barnehageplasser i kommunen. Det var full enighet om at vi ikke kunne fortsette med denne dyre overkapasiteten, men uenigheten besto i hvordan reduksjonene skulle tas.

 Forutsigbarhet er viktig for at barn skal føle seg trygge.

Forutsigbarhet er viktig for at barn skal føle seg trygge.
Foto: Microsoft

Vi i Venstre ønsket å beholde Skallestad, og heller ta reduksjonene ved å redusere antallet avdelinger, i noen av de andre store barnehagene. Dette fikk vi ikke flertallet med oss på. Dermed forsvinner det en god barnehage fra et lokalmiljø, som gjerne ville ha beholdt den. Det er også et nederlag for valgfriheten. Det har nå blitt en liten barnehage mindre å velge mellom i Nøtterøy Kommune. Ringvirkningene er store, både for barn, ansatte og foreldre.

En av årsakene til at vi havnet i denne situasjonen, var vi stolte på regjeringen. Vi hadde faktisk trodd at de rødgrønne hadde tenkt å holde lovnaden om økonomisk ryggdekning for den barnehageutbyggingen de initierte da de lovet barnehageplass til alle.

 Det er ikke alltid pengene strekker så langt vi hadde ønsket.

Det er ikke alltid pengene strekker så langt vi hadde ønsket.
Foto: Microsoft

Det skulle vi selvfølgelig ikke gjort. For som vi nå ser, så vil de ikke lenger betale for de valgløftene de kom med for et par år siden.

Resultatet blir altså at vi må nedlegge en veldrevet offentlig barnehage, fordi vi tillot det private initiativ i litt for stort mon. Vi hadde for så vidt ikke noe valg. For fram til nylig var det fritt fram for hvem som ville å etablere barnehager. Det var det regjeringen som bestemte. Men så, når målet om full barnehagedekning var oppnådd. Da ble krana stengt igjen, og utgiftene lempet over på de enkelte kommuner.

Hadde derimot Stoltenberg og co. gjort det alle trodde de sa de skulle. Nemlig å gi støtte til alle barn som ønsket plass i barnehage. Da hadde vi ikke vært i den situasjonen vi nå har havnet i.

 Ikke alt som skjer her inne, virker like lurt på utsiden.

Ikke alt som skjer her inne, virker like lurt på utsiden.
Foto: Frode Fjeldstad

Den som gjør at private barnehager kan ta inn så mange barn de bare klarer, og så sende regningen over til kommunene. Som i sin tur igjen må legge ned kommunale plasser for å dekke utgiftene.
Dette er altså resultatet av å ha en SV-statsråd, med ansvaret for barnehagestrukturen i Norge.

Vi i Venstre har ikke noe prinsipielt forhold til om barnehagene skal være privat eller offentlig drevet. Vi er mest opptatt av kvaliteten og innholdet i de barnehagetjenestene som blir levert. Vi ønsker at foreldrene skal kunne velge den barnehagen de mener er den beste for sine barn. Da må de få et reelt valg. Det får de ikke med dagens regjering.

For når SVs alle ulike mennesker, skal med på Arbeiderpartiets premisser, blir resultatet for oss som lever i den virkelige verden, vanskelig å forstå.

Kontinuitet og forutsigbarhet har også noe å si for tryggheten til barnefamiliene. Når man kan føle seg trygg på framtiden, vil man kanskje våge å slå seg til ro. Nøtterøy trenger flere barnefamilier, for å ha en bærekraftig befolkningsstruktur. Da ville det kanskje vært lurt å tenke noe mer langsiktig i forhold til barnehagestruktur også. Men det fikk vi altså ikke gehør for ved denne korsvegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**