Høyere lærertetthet på en skole kan bidra til bedre arbeidsforhold,

– Høyere lærertetthet på en skole kan bidra til bedre arbeidsforhold, noe som blant annet er viktig for å beholde seniorlærere, og hindre uføretrygd og førtidspensjon, sa Cathrine Høyesen Hall i bystyret torsdag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


PS 11/210 Høringsnotat vedr. ny nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen.

Cathrine Høyesen Hall

Foto: Jan Kløvstad

Høyere lærertetthet på en skole kan bidra til bedre arbeidsforhold, noe som blant annet er viktig for å beholde seniorlærere, og hindre uføretrygd og førtidspensjon.
Høyere lærertetthet kan øke lærerens mulighet til å støtte elevene i deres læringsarbeid. Det kan også gjøre det enklere å legge til rette for kontinuerlig etter- og videreutdanning uten at det går for mye utover opplæringen av elevene. Dette kan igjen gi økt status til læreryrket, øke rekrutteringen samt minske frafallet.

En forklaring på at redusert klassestørrelse ikke fører til bedre elevprestasjoner er at undervisningsopplegget ikke endres. Ved innføring av en eventuell bestemmelse om lærertetthet er det derfor viktig å samtidig satse på kompetanseheving av lærere, målretting av kompetanseutviklingsmidler og styring av hjem- skolesamarbeid.

Departementet viser til at det er store forskjeller mellom ulike kommuner og ulike skoler med hensyn til lærertetthet. En nasjonal bestemmelse mener vi vil bidra til å sikre likhet og likeverd.

Konklusjonen vår er at vi ikke støtter rådmannens vedtak.
Vi støtter Regjeringens forslag om ny ressursnorm, men som rådmannen ønsker vi normeringen på kommunenivå, ikke på skolenivå.

Cathrine H. Hall

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**