Må kutte i nasjonale utslipp

Venstreleder Trine Skei Grande mener klimatoppmøtet i Durban viser at det er behov for at hvert enkelt land må ta et langt større ansvar for å kutte i egne utslipp. Det er bra at det ble oppnådd enighet, men ambisjonsnivået er for lavt og fremdriften er for dårlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Norge har nå all mulighet til å gå foran som et godt eksempel i klimapolitikken. Omstillingen til et mer klimavennlig samfunn og et grønnere næringsliv vil vil være et stort internasjonalt konkurransefortrinn for Norge, men det forutsetter at vi har modige politikere som tør å ta de nødvendige klimagrepene. Det motet har dessverre ikke dagens regjering så langt utvist, sier Venstreleder Trine Skei Grande som var til stede på klimatoppmøtet i Durban.

Klimamelding
Venstre la forrige helg frem sin egen klimamelding som viser hvordan vi kan kutte i hjemlige utslipp med nesten 22 millioner tonn CO 2-ekvivalenter innen 2020.

– Regjeringen har gjennom seks år vist at den ganske enkelt ikke har en klimapolitikk. De rødgrønne har ingen politikk for å redusere utslippene i Norge. De gjennomfører så å si ingen tiltak som reduserer norske klimagassutslipp, men åpner stadig for at utslippene kan øke, sier Skei Grande.
Venstre mener det er fullt mulig å gjennomføre CO2-rensing på Mongstad og Kårstø — noe som alene vil kutte norske utslipp med tre millioner tonn CO2 i året.

— Teknologien som trengs for å rense Mongstad og Kårstø finnes. Kunnskapen har eksistert og vært i bruk i mer enn tretti år allerede. Det som trengs for å ta teknologien videre, er fullskala rensing på kraftverk, med transport og lagring av CO2, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**