Interpellasjon om Norsk elgsenter

Venstre stilte interpellasjon om Norsk elgsenter i kommunestyret den 12. desember. Les interpellasjonen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Norsk elgsenter

Foto: Norsk elgsenter

Venstres Morten Wenstad stilte følgende interpellasjon med oppfordring om handling for å ivareta Norsk elgsenter:

Det er utfordrende å arbeide med det kommunale budsjettet. Vi preges av å måtte foreta kutt i tjenestetilbud som vi heller skulle ønsket å styrke. Den eneste løsningen på lengre sikt for å unngå en negativ spiral er økt bosetting og sysselsetting.

Norsk elgsenter (NES) bidrar til å sette Gravberget og Våler på kartet på en udelt positiv måte. Vi er derfor alle bekymret når vi nå ser at videre drift kan bli vanskelig.

Hedmark fylkeskommune har ikke satt opp en styrking av senteret i sitt budsjettforslag som skal behandles førstkommende onsdag. En slik styrking kan gi flere statlige stillinger ved senteret, og innebære en styrking for Hedmark så vel som for Våler.

At senteret har sin berettigelse er det ingen tvil om. Siste støtteerklæring kom fra SIVA Reisemålsutvikling, som bestemt mener at NES kan ha et potensial innenfor reise- og opplevelsesindustrien.

Venstre har allerede henvendt seg til sitt fylkeslag for å sette fokus på saken, og for å skape støtte for en fylkeskommunal budsjettjustering til gode for Norsk elgsenter. Behandlingen av dette skjer allerede førstkommende onsdag.

Hva gjøres nå fra ordføreren og Våler kommune for å bidra til at fylkeskommunen støtter Norsk elgsenter, og skaper en videreutvikling som vi alle sterkt ønsker — og som vil komme Våler til gode i lang tid framover?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**