Til innhold
Ordførerkandidat Per Ove Leistad, Foto: Våler Venstre

Bolyst, arbeidplasser og miljø!

Våler Venstre

Våler Venstre går for en ny periode! Den nye lista kjennetegnes av engasjement, stor bredde og mye kompetanse.

Våler går inn i en svært spennende tid, hvor det står en rekke store og viktige saker på dagsorden. Våler Venstre ønsker å være med på å påvirke slik at Våler både tar vare på de gode kvalitetene som finnes, og slik at vi får til en nødvendig utvikling på andre områder.

Kommunevalg er personvalg, sies det ofte. Venstre bindes først og fremst sammen av ønsket om å la gode prosesser og fornuftig tenking prege Vålerpolitikken. Bli med på laget og støtt Våler Venstre du også!

Se og les mer om alle våre listekandidater nederst på denne siden.

Våre viktigste saker!

 • Økt bolyst!

  Våler Venstre vil gjøre det mer attraktivt for småbarnsfamilier å bo i Våler! Vi skaper økt bolyst gjennom sommeråpen barnehage, en 1-10 skole fra 2017 med bedre læringsresultater, satsing på kultur, attraktiv boligpolitikk, og gode velferdstjenester.

 • Bolyst handler også om velferd!

  Våler Venstre ønsker et varmt og inkluderende samfunn, med et godt kommunalt drevet tjenestetilbud. Vi vil ta vare på dagens høye nivå, og møte økte behov gjennom å styrke hjemmetjenesten, forebygging og lavterskeltilbud.

 • Flere arbeidsplasser!

  Vårt mål er å ta vare på og skape flere arbeidsplasser. For å lykkes med det må Våler bli en attraktiv og sterk næringskommune innenfor de satsingsområdene hvor vi har et godt grunnlag for å lykkes!

 • Miljøbevisste valg!

  Global endring krever lokal handling! Våler kommune må gå foran i kampen for et grønt skifte. Sentralt for oss er etableringen av et kommunalt klima- og miljøfond, som kan bidra til gjennomføring av miljøvennlige tiltak lokalt i kommunen.

Våre folk