Svært bekymret for lærerflukten fra norsk skole

Kunnskapsdepartementet la tirsdag fram rapporten «Reservestyrken», som er et forsøk på å finne ut hvor 37.000 lærerutdannede har tatt veien. Venstre mener det er grunn til å være svært bekymret for lærerflukten fra norsk skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


NTB melder at mer enn hver fjerde lærer i Norge ikke jobber i skolen
For lite tid med elevene er en av grunnene til at de finner seg andre jobber.

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

– Regjeringen sier at den vil få ned byråkratiet og gi lærerne mer tid med elevene. Samtidig har SVs kunnskapsministere pålagt lærerne over 150 nye rundskriv og forskrifter. Sånt blir det et enormt byråkrati av, sier Venstreleder Trine Skei Grande til ANB.

Byråkrati bidrar til lærerflukt
Skei Grande mener den enorme mengden pålegg fra sentralt hold er med på å gi lærere og skoleledere dårlig samvittighet og bidrar til lærerflukten.

– Dette er dårlig politisk ledelse. Det burde være mulig å koke ned årets nye rundskriv til ti sider kombinert med en hyggelig julehilsen fra kunnskapsministeren til skolene, sier Skei Grande.

– Regjeringen har ikke gjort det attraktivt nok å være lærer. Det handler om å kutte i det enorme byråkratiet i skolen og å gjenreise respekten for læreren ved å løfte læreryrkets status, lønn og kompetansenivå, sier Skei Grande.

Les også:
Skremt over økende skolebyråkrati
Læreren er nøkkelen til en god skole
Vil byråkratiet i skolen til livs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**