Vil ha stemmerett for 16-åringer

Et utvalg som ble ledet av Trond Viggo Torgersen leverte idag sin innstilling om unges makt og medvirkning. Venstre mener det er all grunn til å takke ungdommens maktutredning for konkrete forslag som skal til for å styrke unge menneskers medvirkning, rettsstilling og personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ungdomskandidater Kristiansand

Foto: Eva Kvelland

Venstre håper stemmerett for 16-åringer kan bli en realitet selv om utvalget ikke konkluderer i dette spørsmålet. Det handler om mer åpenhet og mer demokrati — også for unge mennesker.

Venstre er spesielt tilfreds med at utvalget peker på viktigheten av demokratiopplæring i skolen, at barns personvern foreslås styrket og at barnevernsbarns rettsstilling styrkes.

– Utvalget foreslår et nytt, bredt demokratifag som kan ivaretas viss vi utvider og styrker historiefaget i skolen slik Venstre har tatt til ordet for, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

– Selv om utvalget ikke konkluderer på stemmerett for 16-åringer, er dette et spørsmål om mer demokrati også for unge mennesker. Ungdom som må betale skatt og kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke politikken, sier Skei Grande som tidligere har foreslått stemmerett for 16- åringer i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**