Dyrestøtte fra Venstre

Når Venstre legger frem sitt alternative budsjettforslag torsdag denne uken, har de satt av penger til et Dyrenes Hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

— Vi budsjetterer både med støtte til etableringen av et slikt hus og med driftsstøtte. sier Julie Andersland som er gruppeleder for Venstre.

Budsjettet inneholder både 300 000 kroner til investering og 900 000 kroner til årlig drift.

— Dette viser at det er mulig å få til et Dyrenes Hus i Bergen, sier Andersland.

Mangler tilbud
Hun mener mangelen på et slikt hus i Bergen er et stort problem.

— I dag kan man kontakte en veterinærvakt om man har skadde eller syke dyr, Politiet skal kontaktes om man kjører på et dyr, Mattilsynet kan kontaktes i alvorlige dyrevernsaker og Helsevernetaten kan kontaktes om dyrehold sjenerer andre med for eksempel lukt eller støy. Det er derimot ingen steder å ta kontakt hvis man finner etterlatte eller mishandlede katter og andre dyr, sier Andersland.

— Man overlates til en selvstendig jakt på relevante dyrevernorganisasjoner som Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Bergen og Hordaland. Her er kapasiteten sprengt og de mottar svært liten støtte fra kommunen. Etableringen av et Dyrenes Hus er derfor svært viktig, sier Andersland.

Les hele saken på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**