Arbeiderpartiet må stå fast ved klimaforliket

Miljøbyråd i Oslo og nestleder i Venstre Ola Elvestuen mener det er på tide at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg står ved sine forpliktelser i klimaforliket og går inn for å kutte to tredjedeler av norske klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


NRK melder idag at Arbeiderpartiets fylkestopper i realiteten vil bryte klimaforliket og ikke ta klimakutt hjemme. Miljøbyråd i Oslo og nestleder i Venstre Ola Elvestuen mener det er på tide at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg står ved sine forpliktelser i klimaforliket og går inn for å kutte to tredjedeler av norske klimautslipp.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Det er på høy tid at Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg tar klimaansvar og står ved forpliktelsene i klimaforliket om at vi skal kutte to tredjedeler av klimautslippene i Norge. Akkurat nå er det vanskelig å se forskjell på Ap og FrP i klimapolitikken i den grad noen av disse to partiene har en klimapolitikk i det hele tatt, sier byråd for miljø og samferdsel og nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

– Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg må innse at Norge har all mulighet til å gå foran som et godt eksempel i klimapolitikken. Omstillingen til et mer klimavennlig samfunn og et grønnere næringsliv vil gi nye arbeidsplasser og være et stort internasjonalt konkurransefortrinn for Norge, men det forutsetter at vi har politikere som viser politisk lederskap og tar de nødvendige klimagrepene slik store deler av Europa gjør. Det lederskapet har dessverre ikke Arbeiderpartiet og dagens regjering så langt utvist, sier Elvestuen.

Venstre - Norges eldste og beste parti. Det grønne partiet med de sosialliberale menneskene

Foto: Venstre ©

Klimamelding
Venstre har lagt frem sin egen klimamelding og vist at det er mulig å kutte klimagassutslippene i Norge i tråd med forskernes anbefaling.

– Det handler blant annet om å få på plass CO2-rensing av gasskraftverkene, massiv satsing på jernbane og kollektiv og å bruke skattesystemet til å stimulere både næringslivet og forbrukere til klimavennlig atferd. I dette ligger det store muligheter og mange nye grønne arbeidsplasser, sier Elvestuen.

Venstre vil ha kutt hjemme
Statsbudsjettet for 2012, som blir behandlet i disse dager i Stortinget, inneholder ingen nye forslag til virkemidler som vil redusere klimagassutslippenet — tvert i mot går regjeringen inn for å øke utslippene neste år. Venstre la forrige uke frem sin egen klimamelding som viser hvordan vi kan kutte i hjemlige utslipp med nesten 22 millioner tonn CO 2-ekvivalenter innen 2020.

– Men det krever politikere som er villige til å prioritere klima, selv i vanskelige økonomiske tider, sier Elvestuen.

– Regjeringen har gjennom seks år vist at den ganske enkelt ikke har en klimapolitikk. Arbeiderpartiet har ingen politikk for å redusere utslippene i Norge. De gjennomfører så å si ingen tiltak som reduserer norske klimagassutslipp, men åpner stadig for at utslippene kan øke, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**