Bevisstgjøring om bruken av Vestfolds verdifulle ressurser

Planarbeidet tilknyttet fylkets Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk har allerede har ført til en bevisstgjøring om bruken av Vestfolds verdifulle arealressurser, og arbeidet er banebrytende i Norge, sa Venstres Kåre Pettersen, da planen ble behandlet i fylkestingets møte denne uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

RPBA Vestfold

Foto: www.vfk.no

— Planen er også viktig for å få Vestfold inn i den statlige belønningsordningen for styrket kollektivtrafikk. Som fylkespolitiker er jeg stolt av arbeidet som er lagt ned i saken. Dette er en inkluderende prosess som er med på å bygge framtidens Vestfold, kommenterte Kåre Pettersen.

Først av alt er dette en ny milepæl på veien mot "Hva vil med Vestfold i framtida?"
Prosessen så langt har vært preget av metodikk og stor og god inkludering i kommune-Vestfold hele tiden underveis.

-Det er nettopp aktiv medvirkning som har vært — og vil bli nøkkelen til suksess for en god bærekraftig plan for hele Vestfoldsamfunnet, fortsatte Pettersen og sa videre: -Noen har uttalt bekymring for at dette er en plan og et regelverk som vil bli tredd ned over lokalpolitikere. Det er viktig å huske at det var KOMMUNENE som selv tok initiativet til at fylkeskommunen skulle ta lederoppgaven med utarbeidelse av planen.

Prosessen knyttet til planarbeidet med fire ulike delplaner har i seg selv vært svært viktig. Hele forarbeidet har ført til en bevisstgjøring hos svært mange, både folkevalgte og andre, hva Vestfold er og består av for verdier. Det har allerede lært oss å fokusere på viktig ressursbruk, både relatert til arealdisponering så vel som optimal bruk av våre midler knyttet til kollektivsatsing og miljø.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er med sin prosess et banebrytende arbeid i Norge. Under møtet med Vestfoldbenken på Stortinget i forrige ble det også påpekt at dette var et arbeid de ville høre mer om og at de mente fylkeskommunen her hadde inntatt en viktig rolle.

En forhåpentligvis videre positiv prosess vil kunne ha store positive ringvirkninger for hele Vestfoldsamfunnet. Den vil kunne være med på å få fylket vårt inn i belønningsordningen for kollektivttiltak med mer

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: www.vfk.no

Som fylkespolitiker er jeg stolt av det arbeidet som har blitt og blir nedlagt. Dette er en inkluderende prosess som er med på å bygge opp om framtidas Vestfold.

-Fra Venstre ser vi fram til å arbeide videre med RPBA etter april neste år, da avsluttet høring i Vestfolds 14 kommuner er gjennomført.

Du kan lese mer om det regionale planarbeidet på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**