De svakeste først

I vårt budsjettforslag slår vi ring rundt byens aller svakeste innbyggere i byen vår, forteller bystyregruppen til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Politikk handler om prioriteringen, og Trondheim Venstre har prioritert dem som trenger det mest: Funksjonshemmede, barn som opplever omsorgssvikt, spesialundervisningen i skolen, en styrking av rusomsorgen og full sykehjemsdekning. Budsjettforslagene har skapt debatt både i bystyresalen og i lokale medier. Arbeiderpartiet var først ute med kritikken, men fikk fort et svar tilbake fra budsjettsamarbeidsparterne Venstre, Høyre og Pensjonistpartiet.

Vårt budsjettforslag står i skarp kontrast til flertallets forslag: Barnevernet har gjennom flere år blitt kuttet, aktivitetstilbudet til byens funksjonshemmede er blitt redusert og skolen har fått stadig dårligere mulighet til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Ingen av disse utfordringene blir håndtert med forslaget Arbeiderpartiet står bak, forteller Jon Gunnes, som er Venstres gruppeleder og kommunalråd i Trondheim.

-Byens svakeste innbyggere blir sviktet av dem som sitter med makten i bystyret. Vi har lagt frem et ansvarlig forslag til budsjett, hvor vi sikrer dem med dårlig råd mot å betale egenandeler. Vi vil la flere få friplass i kulturskolen og SFO. Vi vil sikre at pensjonister med dårlig råd fortsatt skal ha gratis trygghetsalarm. Vi stanser en videre økning av eiendomsskatten, inntektene fra den har under Arbeiderpartiets styre økt med 200 prosent og den er blitt en stor belastning for alle Trondheims innbyggere. Alt dette klarer vi innenfor en ansvarlig ramme hvor vi også vil bremse veksten i kommunens gjeld. Dette fordi vi ønsker å gjøre kommunen i stand til å takle den tøffe økonomiske perioden som nå sannsynligvis ligger foran oss, mener Gunnes og de andre representantene for Venstre.

-Fremfor å kritisere andres budsjettforslag bør Arbeiderpartiet snu blikket mot den politikken de selv fører, som rammer byens svakeste og påfører kommunen rekordstor gjeld, sier Gunnes. Vi er stolte av å stå bak et forslag som bygger på omsorg for de svakeste, og som prioriterer dem først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**