Et aktivt lokaldemokrati krever modige politikere

SVs Espen Edvardsen skrev onsdag 30. november et leserinnlegg hvor undertegnedes engasjement for økt lokaldemokrati ble trukket i tvil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Edvardsen mener at å fjerne Fylkesmannen som embete er å kaste Bergens befolkning til ulvene, i dette tilfelle grådige utbyggere og griske byråder som ødelegger området i Sædalen.

Bergen har bruk for entreprenører som er villige til å satse på ambisiøse utbyggingsprosjekter — som for eksempel i Sædalen. Likevel trenger private utbyggere klare retningslinjer fra politikere med mot til å prioritere. Byrådet selv har et mål om at 80 % av all utbygging skal foregå i fortettingsområder, noe som vil redusere transportbehovene, kutte utslippene og forminske bilkøene. Det målet er vi langt unna.

De demokratiske utfordringene i arealpolitikken i Bergen bunner i politikere som ikke tør følge opp sine egne løfter. Sædalen er et eksempel på svak styring og manglende visjoner — ikke på manglende lokaldemokrati. Når byrådet vingler i reguleringene og gir dispensasjoner i øst og vest, er det til skade både for byutviklingen og for den forutsigbarheten vi trenger.

Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende torsdag 15. desember. Vil du lese mer om Venstres byutviklingspolitikk kan du finne den her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**