Ingen vet hva Vestfold fylke eier av kunst

Fylkestinget behandlet sist tirsdag en rapport fra revisjonen om hvordan Vestfold forvalter sine kunstgjenstander. Det var nedslående lesing i og med at bare 2 av 14 virksomheter i fylket hadde en oversikt over hva de eide av kunst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vestfold fylkeshus

Vestfold fylkeshus

Det var kontrollutvalget i fylket som hadde bestilt rapporten, og det skulle vise seg å være riktig!
Revisors konklusjon var klinkende klar: Det foreligger ikke oversikt over verdiene fylkeskommunen har av kunst!

Bare EN av de videregående skolene i Vestfold har egen kunstforsikring.
Revisors anbefaling er at det utarbeides overordnet rutine som sikrer:
a. registrering
b. verdivurdering
c. sikring og ajourhold av kunst

En anbefaling det er all grunn til å ta tak i snarest, så Kåre Pettersen (V) da han tok ordet i saken. -Det ingen tid å miste med å sette i gang registrering og sikring av kunst i fylkeskommunen.

The Thor Heyerdahl Globe

The Thor Heyerdahl Globe
Foto: www.autogena.org

Ellers kunne også revisors rapport fortelle at utsmykkingen ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik heller ikke hadde skjedd helt etter skjemaet.
Det gjelder kunstverket The Thor Heyerdahl Globe. Et kunstverk til 1,6 mNOK som det opplyses fra fylkets skoleutbyggingsprosjekt (SKUP) at det er stor sannsynlighet for at ikke vil bli levert av kunstneren.

-Det er da grunn til å spørre hva fylkeskommunen vil foreta seg, spurte Kåre Pettersen.
Kunstnerhonorar er utbetalt med de nevnte 1,6 millionene og ba om en oppdatering om utviklingen i saken knyttet til fullføring av The Thor Heyerdahl Globe.

Utdanningsdirektøren kunne opplyse at det var en dialog med kunstneren for eventuelt finne et alternativ kunstverk, men at ingen ting var avklart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**