Vil ansette 20 skolepsykologer

Julie Andersland, gruppeleder for Venstre, mener løsningen på mangler i skolehelsetjenesten er å opprette 20 stillinger til skolepsykologer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Onsdag skrev BT.no om gråtende elever som blir avvist av skolehelsetjenesten på grunn av kapasitetsproblemer. Venstre mener løsningen er en storsatsing på skolepsykologer.

– Vi trenger en bedre skolehelsetjeneste. Det største behovet for ungdom i en sårbar fase er et lavterskeltilbud med psykisk helsetjenester. Vi vet at det er i denne alderen at problemene oppstår. En god skolehelsetjeneste er noe av den mest effektive forebyggingen vi har.

Venstre vil sette av midler til å ansette 20 skolepsykologer på fulltid. De mener det vil gi skolene et stort løft. I tillegg vil vi etablere et eget Ungdomspsykiatrisenter som en del av Samhandlingsreformen.

– Det er viktig å tenke langsiktig. Kortsiktige utgifter vil lønne dersom vi klarer å forebygge psykiske lidelser, misbruk av ulike slag og at ungdom dropper ut av skolen. Får vi fanget opp ungdom som sliter tidligere, er mye gjort.

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Byrådets satser for svakt
Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune til en verdi av 4 millioner vil øke dekningen i den videregående skolen med 50 %. Det viser hvor svak skolehelsetjenesten er, mener Idun Bortne, som representerer Venstre i oppvekstkomiteen.

– Vi har prioritert midler til 20 stillinger i vårt budsjettforslag. Det mener vi må til for å få på plass en satsing som monner. Fire ekstra årsverk slik byrådet legger opp til vil gjøre en forskjell i enkelte unges liv, og det er veldig bra. Men skal vi ta grep om hele problemet, må det sterkere lut til – at 4 nye stillinger betyr en 50 % økning viser hvor svakt skolehelsetjenesten står, mener Bortne.

Les hele saken hos BT.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**