Vil bygge helsehus

Venstre vil bruke 40 millioner på å etablere et sentralt rushelsesenter etter modell fra Frankfurt. – Vi må tørre å virkelig satse, sier Erlend Horn (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Venstres alternative budsjett legges frem i bystyret på mandag. Partiet vil sette av 40 millioner til å opprette et rushelsesenter i Bergen sentrum. Senteret vil koste 32,5 millioner i årlig drift.

– Venstre ønsker at rushelsesenteret skal inkludere et døgnåpent sprøyterom der det også åpnes for å røyke, ikke injisere, heroin. Vi vil basere tilbudet på erfaringer fra kontaktsentrene i Frankfurt, sier Erlend Horn. Han representerer partiet i helse- og sosialkomiteen.

– Senteret bør ha psykiatrisk kompetanse, og rusavhengige skal også få tilbud om generell helsehjelp. Her bør det i tillegg deles ut lavterskel metadon og Subutex etter modell fra prosjektet LASSO i Oslo, sier Horn.

Viktig å heve ambisjonsnivået

Han mener utilstrekkelige tiltak fra byrådet ikke gjør noe med det helhetlige problemet.

– Altfor lenge har ambisjonsnivået i rusomsorgen i Bergen ligget på et sørgelig lavt nivå. Hvis vi skal ha håp om å komme oss ut av det uføre vi er i, må vi tørre å satse stort, sier Horn.

Les hele saken på side 14 i Bergensavisen torsdag 15. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**