Eivind Brenna etterspør utredning om Rv34

Eivind Brenna (fylkesrepresentant for Venstre) stilte spørsmål til fylkesordfører i spørretimen på Fylkestinget onsdag 14 desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Illustrasjon på veistandard

Illustrasjon på veistandard
Foto: Gerd-Eva Holtung

I desember 2009 vedtok fylkestinget i Oppland at man skulle utarbeide en mulighetsstudie for utbygging av Rv 34 fra Røykenvik til Svingvoll. “Målet er en helhetlig og kontinuerilig utbygging av veien fram til full veinormalstandard”, står det i vedtaket.

Den mulighetsstudien er ikke utarbeidet og ikke startet opp og det har gått 2 år. Når fylkestinget gjør slike vedtak så må vi forventa at det blir fulgt opp. Er det slik at Statensvegvesen kan la være å gjøre denne jobben? Er det slik at adm i fylkeskommunen kan la være å gjøre en slik jobb? Betyr dette at fylkesordfører vil være med å se på hvordan dette arbeidet er organisert slik at vedtak i fylkestinget blir fulgt opp?

Det er bra at Grime-Vesleelva nå blir bygd ut, men samtidig må man jobbe med resten av Rv 34 slik at den nye strekningen ikke går direkte over i en vei som oppleves svært smal og svingete. Planlegging tar så mye tid at det må jobbes kontinuerlig.

Svaret fra fylkesrådmann var at man har prioritert Rv 33 og vil begynne arbeidet med en mulighetsstudie for Rv 34 utpå våren.

Eivind Brenna, Oppland Venstre

Mer bakgrunnsinformasjon fra 2009 på denne linken: her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**